کد خبر: 9994

میزان ارتفاع مجاز ساختمان‌ها در امتداد امواج رادیویی مراکز مخابراتی زیرساخت تعیین شد

سینا: هیات وزیران به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به استناد به اصل ۱۳۸ قانون اساسی کشور میزان ارتفاع مجاز ساختمان‌ها در امتداد امواج رادیویی مراکز مخابراتی زیرساخت کشور را تصویب کرد.
به گزارش آژانس خبری صنعت ارتباطات (سینا)، براساس این مصوبه، ساختمان‌های با فاصله هوایی کمتر از ۲۰۰ متر از مراکز مخابراتی در شهر تهران ارتفاع بلندترین ساختمان باید کمتر از ۲۷ متر و در سایر شهرها ارتفاع بلندترین نقطه ساختمان باید کمتر از ۱۷ متر باشد.
همچنین ساختمان‌های با فاصله هوایی ۲۰۰ متر تا ۷۰۰ متر از مراکز مخابراتی در شهر تهران باید ارتفاع بلندترین نقطه ساختمان کمتر از ۳۳ متر و در سایر شهرها ارتفاع بلندترین ساختمان کمتر از ۲۳ متر باشد.
ساختمان‌های با فاصله هوایی بیشتر از ۷۰۰ متر از مراکز مخابراتی  در شهر تهران نیز باید ارتفاع بلندترین نقطه ساختمان آن کمتر از ۴۰ متر و در سایر شهرها ارتفاع بلندترین نقطه ساختمان کمتر از ۳۰ متر باشد.
براساس این مصوبه، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران باید  ضوابط مربوط را برای لحاظ در طرح‌های جامع شهری یا اصلاح آنها به شهرداری‌های سراسر کشور ابلاغ کند.
شهرداری‌ها نیز مکلفند قبل از صدور هرگونه مجوز ساخت و ساز خارج از چارچوب تائید لازم را از شرکت ارتباطات زیرساخت اخذ کنند.
وزارت ارتباطات نیز موظف شده است ظرف سه ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه، نشامی مراکز مخابراتی زیرساخت را با ذکر موقعیت به شهرداری‌های سراسر کشور اعلام کند.نظرات غیرفعال است.