کد خبر: 8880

موضوع صادرات و واردات کلیه تجهیزات مخابراتی به اساسنامه شرکت مخابرات افزوده شد

سینا: موضوع صادرات و واردات کلیه تجهیزات مخابراتی و خدمات فنی و مهندسی به اساسنامه شرکت مخابرات ایران افزوده شد.
به گزارش آژانس خبری صنعت ارتباطات (سینا)، مطابق تصمیم مجمع عمومی عادی و به طور فوق العاده شرکت مخابرات ایران که هشتم فروردین ماه سال ۹۱ در سالن شهید قندی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد، این موضوع ذیل مفاد الف بند ۲ اساسنامه مخابرات و در بخش موضوعات اصلی گنجانده شد.
عمرانی نماینده ۲۰ درصد سهام عدالت شرکت مخابرات ایران و رئیس مجمع عمومی مخابرات با اشاره به افزوده شدن این بند به اساسنامه این شرکت گفت: ایران می‌تواند به خیلی از کشورها خدمات فنی و مهندسی صادر کند.
او با دادن رای مثبت سهام عدالت به تغییرات اساسنامه مخابرات افزود: پس از افزوده شده این بند به اساسنامه مخابرات باید مجوزهای لازم در این مورد از وزارت ارتباطات و بازرگانی اخذ شود.نظرات غیرفعال است.