کد خبر: 7598

مهدیون رئیس کمیته تخصصی نام‌های دامنه سطح بالا شد

سینا: رضا تقی‌پور رئیس کارگروه مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات و امنیت طی حکمی سعید مهدیون را به سمت رئیس کمیته تخصصی نام‌های دامنه سطح بالا منصوب کرد.
به گزارش آژانس خبری صنعت ارتباطات (سینا) از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در متن حکم دکتر تقی‌پور آمده است: “با عنایت به تعهد و تخصص و تجربیات علمی ارزشمند جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان رئیس کمیته تخصصی نام‌های دامنه سطح بالا زیرمجموعه گروه مدیریت فاوا منصوب می‌شوید.
امید است با استعانت از خداوند متعال بر اساس شرح وظایف محوله در تحقق اصول چهارگانه دولت شامل عدالت گستری، مهرورزی، خدمت به بندگان خدا، پیشرفت و تعالی مادی و معنوی کشور تلاش وافری را ایفا نمایید.
بی‌شک حضور و تلاش های مستمر شما نه تنها باعث ارتقای بیشتر محتوای علمی و تخصصی خواهد بود بلکه می تواند مجموعه دولت دهم را که نخستین دولت در امر دستیابی به دولت الکترونیکی محسوب می شود یاری نماید.
از جنابعالی انتظار می‌رود در مسیر تحقق این امر مساعی لازم را به کاربرده و از همه ظرفیت‌های موجود به ویژه همکاری صاحبنظران، اندیشمندان و کارشناسان حاضر حداکثر استفاده را به عمل آورید.
از درگاه خداوند سبحان توفیقات روزافزونتان را مسالت می‌نمایم.”نظرات غیرفعال است.