کد خبر: 12578

مناقصه رگولاتوری برای سایت‌های پایش رادیویی شهرستان‌های لار، جاسک و ابوموسی

سینا: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در نظر دارد طراحی، خرید، احداث، راه‌اندازی و تحویل سایت‌های پایش رادیویی شهرستان‌های لار، جاسک و ابوموسی را از طریق مناقصه به شرکت‌های خصوصی واگذار کند.
به گزارش آژانس خبری صنعت ارتباطات (سینا)، این مناقصه با مشخصات و شرایط مندرج در اسناد از طریق مناقصه عمومی و انعقاد قرارداد به اشخاص حقوقی دارای توانایی و تجربه علمی و عملی مرتبط دارای گواهی تایید صلاحیت در رشته تاسیسات یا مخابرات یا ابنیه از معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور واگذار می‌شود.
داوطلبان شرکت در مناقصه می‌توانند در ساعت اداری با ارایه معرفی‌نامه و واریز وجه خرید اسناد مناقصه به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای دریافت اسناد مراجعه کنند.
پیشنهادات ارسالی باید سه ماه از تاریخ آخرین روز تسلیم پیشنهادها اعتبار داشته باشند. تاریخ فروش اسناد مناقصه روز شنبه اول نیر ماه ۹۲ و روز چهارشنبه پنجم تیر ماه ۹۲ پایان فروش اسناد مناقصه خواهد بود.
خریداران اسناد مناقصه تا ۱۵ تیر ماه فرصت دارند پیشنهادات خود را ارایه کنند و پاکت‌های پیشنهادات ۱۶ تیر ماه گشوده خواهد شد.نظرات غیرفعال است.