کد خبر: 11406

مصوبه کارگروه مدیریت فاوا درخصوص استانداردها و الزامات قنی پورتال های دستگاه های اجرایی

سینا: وزیران عضو کارگروه مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات و امنیت آن (فاوا) به استاد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نامه استانداردها و الزامات فنی پورتال های دستگاه های اجرایی را تصویب و ابلاغ کرد.
به گزارش آژانس خبری صنعت ارتباطات (سینا)، براساس این مصوبه، وزارت ارتباطات موظف است ظرف یک ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه استانداردها و الزامات فنی درگاه ها (پورتال ها، وب سایت ها، وبگاه ها و رسانه های برخط) دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری را تدوین و ابلاغ و سالانه نسبت به پایش و اعلام آن به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و سایر مراجع قانونی ذیربط اقدام کند.
دستگاه های اجرایی موظف هستند نسبت به اجرا و رعایت الزامات و استانداردهای موضوع این بند در طراحی، توسعه و پیاده سازی درگاه های خود اقدام کنند.
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور موظف است استانداردها و الزامات موضوع بند یک را به عنوان بخشی از شاخص های ارزیابی عملکرد دستگاه های مربوط موضوع مواد ۸۱ و ۸۲ قانون مدیریت خدمات کشوری منظور کند.
دستگاه های اجرایی موظف هستند دامنه و خدمات میزبانی درگاه های خود را مستقیما به نام خود اخذ و ظرف دو روز به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت اعلام کنند.
مسوولیت امنیت، حفظ، تجمیع و نگهداری محتوای منتشر شده تحت دامنه موضوع این بند بر عهده دستگاه مربوطه است.
ضوابط امنیتی مربوط به محتوای درگاه ها توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری وزارت اطلاعات ظرف ۳ ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه تهیه و ابلاغ می شود.
دستگاه های اجرایی باید از سرجمع بودجه هزینه ای و تملک دارایی خود اعتبار مناسبی را به منظور توسعه، نگهداری و به روزرسانی درگاه های مذکور منظور کنند و نام و نشان خود و نقش پرچم کشور را در سرآیند درگاه خود و تعلق آن به کشور ایران و در پایین تمام صفحات عباراتی نظیر حقوق این سایت متعلق به دستگاه مربوط به را مشخص کنند.نظرات غیرفعال است.