کد خبر: 9803

محمدخانی مدیرکل طرح و توسعه شبکه انتقال و ماهواره زیرساخت شد

سینا: طی حکمی از سوی محمود خسروی مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت، هاشم محمدخانی به عنوان مدیرکل طرح و توسعه شبکه انتقال و ماهواره این شرکت منصوب شد.
به گزارش آژانس خبری صنعت ارتباطات (سینا) از شرکت ارتباطات زیرساخت، محمدخانی که دارای مدرک مهندسی الکترونیک از دانشگاه صنعتی اصفهان است، همکاری خود را با مجموعه مخابراتی کشور در سال ۷۲ به عنوان کارشناس مسوول راه‌اندازی سوییچ در شرکت مخابرات استان اصفهان آغاز کرد.
وی ۹ سال بعد به شرکت مخابرات ایران رفت و به عنوان کارشناس مسوول اداره کل نظارت و آزمایش و تحویل همکاری خود را با این مجموعه ادامه داد.
مسوولیت بعدی محمدخانی ریاست اداره کل نظارت و آزمایش و تحویل بود و سپس معاونت این اداره کل را برعهده گرفت و در سال ۸۹ به عنوان مدیرکل نظارت و آزمایش و تحویل منصوب شد.نظرات غیرفعال است.