کد خبر: 10250

محدودیت روزانه ارسال پیامک در هند لغو شد

سینا: محدودیت روزانه ارسال پیامک توسط کاربران تلفن همراه در هند طی احکام جداگانه توسط دادگاه عالی دهلی و دادگاه حل اختلافات مخابراتی این کشور لغو شد.
به گزارش آژانس خبری صنعت ارتباطات (سینا)، پیش از این کاربران تلفن همراه هند حداکثر مجاز به ارسال ۲۰۰ پیامک در روز بودند. این محدودیت به منظور کاهش پیامک‌های اسپم به دیگر کاربران منظور شده بود.
این محدودیت در ابتدای امر شامل ارسال ۱۰۰ پیامک در روز بود اما در ماه نوامبر گذشته به دلیل اعتراض کاربران به ارسال حداکثر ۲۰۰ پیامک در روز افزایش یافت.
دو طرح دعوی حقوقی مطرح شده به صورت جداگانه اعمال این محدودیت را مورد سوال قرار دادند و معتقد بودند نباید به صورت اجباری در مورد همه کاربران اعمال شود.
دادگاه عالی هند با صدور حکمی مبنی بر لغو این محدودیت اما به رگولاتوری این کشور این اجازه را داده تا برای کنترل پیامک‌های اسپم روش‌های جایگزین را بکار بگیرد.نظرات غیرفعال است.