کد خبر: 8901

مجموعه کتب حقوق فناوری اطلاعات منتشر شد

سینا: مجموعه سه جلدی کتب حقوق فناوری اطلاعات با مطالعه تطبیقی حقوق ایران، انگلیس، آمریکا، اتحادیه اروپا و مقررات آنسیترال منتشر شد.
به گزارش آژانس خبری صنعت ارتباطات (سینا)، کتاب حقوق فناوری اطلاعات با مقدمه‌ای بر حقوق تجارت الکترونیکی جلد اول، حقوق فناوری اطلاعات: حقوق قراردادها در بستر قراردادهای الکترونیکی جلد دوم و حفوق فناوری اطلاعات: دادگاه صالح و قانون حاکم در بستر قراردادهای الکترونیکی  جلد سوم این مجموعه کتب حقوقی را تشکیل می‌دهند.
مجموعه سه جلدی کتب حقوق فناوری اطلاعات از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با مقدمه پرفسور حسین میر محمد صادقی استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، پرفسور گرنت هاولز رییس دانشکده حقوق دانشگاه منجستر انگلستان و تالیف طاهر حبیب‌زاده، دانشجوی دکتری حقوق دانشگاه منچستر انگلستان منتشر شده است.نظرات غیرفعال است.