کد خبر: 12478

متقاضیان پروانه اپراتوری پست تا چهارم تیر ماه برای ارایه پیشنهادات خود فرصت دارند

سینا: متقاضیان دریافت پروانه ایجاد و بهره‌برداری از شبکه ارایه خدمات پستی تا چهارم تیر ماه امسال فرصت دارند پیشنهادات خود را به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تحویل دهند.
به گزارش آژانس خبری صنعت ارتباطات (سینا)، در راستای اجرای مصوبه جلسه شماره ۱۴۶ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در نظر دارد پروانه واگذاری پروانه ایجاد و بهره‌برداری از شبکه ارایه خدمات پستی را به شرکت‌های غیردولتی که مطابق قوانین و مقررات در ایران به ثبت رسیده باشند، از طریق تشریفات قانونی مزایده با شرایط و مشخصاتی که در اسناد مزایده قید گردیده واگذار کند.
چنانچه شرکت‌های غیردولتی مایل باشند در قالب گروه مشارکت (کنسرسیوم) در مزایده شرکت کنند، می‌توانستند اسناد مزایده را به نام کنسرسیوم در حال تشکیل خریداری کنند و در این صورت، مکلف بودند که قرارداد مشارکت مدنی با مسوولیت تضامنی ثبت شده در دفترخانه اسناد رسمی را در پاکت (ب) ارایه کنند. متعاقب آن در صورت برنده شدن در مزایده، مکلف هستنند ظرف مدت یک ماه نسبت به تشکیل شرکت ایرانی طبق قوانین و مقررات و ثبت آن در اداره ثبت شرکت‌ها مبادرت بورزند.
مبلغ تضمین شرکت در این مزایده ۲۰ میلیارد ریال است.
فروش اسناد مزایده پروانه اپراتور پستی ۲۳ اردیبهشت ماه امسال پایان یافته و نشست پرسش و پاسخ در رابطه با موضوع مزایده نیز روز شنبه ۱۸ خرداد ماه برگزار خواهد شد.
پاکت‌های الف و ب پیشنهادات نیز روز پنجم تیر ماه کشوده خواهد شد و تاریخ بازگشایش پاکت (ج) نیز در زمان گشایش پاکات الف و ب مشخص می‌شود.نظرات غیرفعال است.