کد خبر: 11695

مبین‌نت صاحب استاندارد ایزو ۹۰۰۱:۲۰۰۸ شد

سینا: شرکت ارتباطات مبین‌نت پس از چند ماه بررسی، آموزش و ممیزی، موفق به دریافت گواهی‌نامه ایزو ۹۰۰۱: ۲۰۰۸ شد.
به گزارش آژانس خبری صنعت ارتباطات (سینا)، توجه به ایجاد ساز و کارهایی که به رضایت مشتریان منجر شود، زیربنای سیستم‌های مدیریت کیفیت به شمار می‌آید. سیستم مدیریت کیفیت، رضایت مشتریان را به عنوان هدفی برای تمامی سازمان در می‌آورد و به این هدف جامه‌ی عمل می‌پوشاند. بدون وجود این سیستم، فعالیت‌های بهبود و تحول مثبت در سطوح سازمان تثبیت نخواهد شد.
شرکت ارتباطات مبین‌نت برای دریافت این گواهی‌نامه، بیش از چهار ماه با مدرسان، ممیزان و کارشناسان شرکت TÜV NORD در ارتباط مداوم بود و طی این مدت، فعالیت‌های بسیار زیادی زیر نظر کارشناسان این شرکت به انجام رسید.نظرات غیرفعال است.