کد خبر: 3049

کنفرانس جهانی توسعه مخابرات (WTDC) از امروز آغاز به کار کرد

سینا: کنفرانس جهانی توسعه مخابرات (WTDC) سوم تا چهاردهم خرداد ماه سال جاری در حیدر آباد هند برگزار می‌شود.
به گزارش آژانس خبری صنعت ارتباطات (سینا) از روابط عمومی شرکت مخابرات ایران، هیاتی ۵ نفره به سرپرستی معاونت برنامه ریزی شرکت مخابرات ایران در این کنفرانس شرکت می کنند این هیات متشکل از مدیران و کارشناسانی ست که در جلسه مقدماتی حضور داشته اند.
برخی از نتایج به دست آمده از حضور هیات مخابراتی در جلسات مقدماتی شامل ارایه هفت سند و تصویب شش موضوع از آن و درج در جدول برنامه‌ها، تایید و تصویب دو مسولیت مدیریتی در اجلاس برای جمهوری اسلامی ایران که یکی از مسوولیت‌ها متعلق به شرکت مخابرات ایران و دیگری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.
طرح سند پیشنهادی جمهوری اسلامی ایران به عنوان تنها سند پیشنهادی در اولین اجلاس مقدماتی اتحادیه منطقه ای آسیا و اقیانوسیه برای PP-10-WTDC-10 و ارایه گزارش نماینده شرکت مخابرات ایران و همچنین تصویب مسوولیت تهیه سندهای پیشنهادی به کنفرانس WTDC-10 از دیگر نتاریج جلسه مقدماتی است.
بنابر این گزارش، حضور تیم شرکت مخابرات ایران در جلسه نهایی کنفرانس مزبور شامل بخش مربوط به برنامه ریزی راهبردی و برنامه کاری، ارایه قطعنامه مقدماتی تهیه شده توسط شرکت مخابرات ایران که به وسیله ۳۳ کشور عضو سازمان منطقه ای آسیا و اقیانوسیه مورد تایید قرار گرفته است، ارایه نقطه نظرات شرکت مخابرات ایران بر روی طرح راهبردیو اظهار نظر راجع به برنامه کاری است.
همچنین در بخش مربوط به پیشنهادات شرکت مخابرات ایران که در جلسه مقدماتی اول ارایه و تصویب شد، شرکت مخابرات ایران پنج پیشنهاد ارایه خواهد داد.
بخش مربوط به بررسی کلیه پیشنهادات و اسناد ارایه شده توسط دیگر شرکت کنندگان در کنفرانس مزبور که طی آن موضوع هر سند مورد بررسی قرار گرفته و بر اساس پیشنهاد و منافع شرکت مخابرات ایران نحوه عملکرد شرکت مخابرات ایران مشخص شده است.
در پایان این گزارش اظهار امید واری شده که حضور هیات مخابراتی ایران در این کنفرانس همچون سایر کنفرانس ها پررنگ و تاثیر گذار باشد.نظرات غیرفعال است.