کد خبر: 10617

قیمت تمام شده مکالمه صادره VOIP کاهش می‌یابد

سینا: به دنبال پیشنهاد شرکت ارتباطات زیرساخت و تصویب کمیسیون تنظیم مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تعرفه انتقال ارتباطات صادره VoI P (انتقال صوت بر روی اینترنت) از طریق این شرکت به صورت پلکانی محاسبه می‌شود تا قیمت تمام شده برای یک دقیقه ارتباط صادره VoIP کاهش یابد.

به گزارش آژانس خبری صنعت ارتباطات (سینا) از شرکت ارتباطات زیرساخت، وحید سلمان مدیرکل دفتر بررسی‌های اقتصادی این شرکت با اعلام این مطلب افزود: شرکت ارتباطات زیرساخت بنا به درخواست شرکت‌های فعال در عرصه ارتباطات صادره VoIP این تغییرات را در تعرفه ترانزیت VoIP که پس از اخذ مجوز از مراجع ذیربط نسبت به ابلاغ این مصوبه  اقدام خواهد شد.

وی درخصوص شیوه جدید اخذ این تعرفه توضیح داد: دریافت تعرفه در شش سطح ترافیک  تعریف شده که در هر سطح، ترافیک به میزان دو برابر افزایش و تعرفه زیرساخت برابر ۱۵ درصد کاهش می‌یابد.

سلمان تصریح کرد: مازاد ترافیک هر سطح با سطح بعدی سنجیده می‌شود، به عنوان نمونه اگر یک شرکت ۷۰۰ هزار دقیقه در ماه ترافیک صادره  VoIP داشته باشد۳۰۰ هزار دقیقه در ماه را با دقیقه‌ای ۱۰۰ ریال، مازاد ۳۰۰ هزار الی ۶۰۰ هزار دقیقه را  با دقیقه ای ۸۰  ریال و مازاد ۶۰۰ هزار الی ۷۰۰ هزار دقیقه، هر دقیقه ۶۴ ریال محاسبه می‌شود.

مدیرکل دفتر بررسی‌های اقتصادی  شرکت ارتباطات زیرساخت افزود: موضوع دیگری که برای حمایت از منافع فعالان عرصه ترافیک صادره VoIP بین‌الملل در این مصوبه جدید مورد توجه قرار گرفته است، حذف سقف ۷۰ درصدی تعرفه‌های VoIP در مقایسه با قیمت مکالمات از طریق دو صفر است  است به نحوی که از این  تاریخ به بعد، تعرفه دریافتی از مشترکین برای هر دقیقه ارتباط صادره بین‌الملل این شرکت‌ها می‌تواند براساس تعرفه‌های جدید مکالمات از طریق دو صفر شبکه زیرساخت  محاسبه و دریافت شود.

وی در ادامه توضیح داد :شرکت‌هایی که به این میزان ترافیک ندارند برای بهره‌مندی از این تخفیف‌ها می‌توانند با یکدیگر کنسرسیوم تشکیل دهند تا از تخفیف‌های سطوح مختلف ترافیک بهره‌مند شوند.

سطوح ترافیک (دقیقه در ماه)

تعرفه

 به ازای یک دقیقه

۱

صفر تا ۰۰۰/۳۰۰دقیقه در ماه

۱۰۰ ریال

۲

۰۰۰/۳۰۰ تا۰۰۰/۶۰۰ دقیقه در ماه

۸۰ ریال

۳

۰۰۰/۶۰۰تا۰۰۰/۲۰۰/۱  دقیقه در ماه

۶۴ ریال

۴

۰۰۰/۲۰۰/۱ تا۰۰۰/۴۰۰/۲ دقیقه در ماه

۵۱ ریال

۵

۰۰۰/۴۰۰/۲ تا ۰۰/۸۰۰/  ۴ دقیقه در ماه

۴۱ ریال

بیش از ۰۰۰/۸۰۰/ ۴دقیقه در ماه

۳۳ ریالنظرات غیرفعال است.