کد خبر: 12336

فراخوان رایتل برای ارزیابی تولیدکنندگان راک مخابراتی

سینا: اپراتور سوم تلفن همراه کشور طی فراخوانی نسبت به شناسایی و ارزیابی تولیدکنندگان راک مخابراتی (Outdoor) و تجهیزات یکسوکننده تغذیه (Rectifier) اقدام می‌کند.
به گزارش آژانس خبری صنعت ارتباطات (سینا)، متقاضیان تا پایان وقت اداری روز ۲۵ اردیبهشت ماه سال ۹۲ فرصت دارند اسناد خود را به رایتل تحویل دهند.
متقاضیان باید مبلغ ۵۰۰ هزار ریال را برای شرکت در فراخوان به حساب شماره ۱۸۵۷۶۹۴۹/۸۹ نزد بانک ملت شعبه گلفام به نام شرکت خدمات ارتباطی رایتل، واریز کرده و اصل فیش واریزی را مطابق روش مندرج در اسناد ارزیابی کیفی، به همراه سایر مدارک درخواستی، در مهلت تعیین شده و در پاکت دربسته به دبیرخانه کمیسیون معاملات شرکت خدمات ارتباطی رایتل تحویل دهند.
جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره این فراخوان می‌توان با شماره تلفن ۲۷۶۵۴۶۲۷-۰۲۱ و یا آدرس پست الکترونیک tenders@rightel.ir تماس گرفت.نظرات غیرفعال است.