کد خبر: 13043

فراخوان اعطای مجوز فروش سیم‌کارت‌های تلفن همراه خارجی در کشور

سینا: فراخوان اعطای مجوز فروش سیم‌کارت‌های تلفن همراه خارجی در کشور منتشر شد.
به گزارش آژانس خبری صنعت ارتباطات (سینا)، در راستای حمایت از حقوق مشترکین و افزایش رضایت آنها و براساس شرایط و ضوابط مندرج در مصوبه شماره هشت جلسه شماره ۱۶۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و به منظور ضابطهمند شدن فعالیت عاملین فروش و امکان کنترل و نظارت بر فعالیت آنها، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در نظر دارد مجوز فروش سیمکارتهای تلفن همراه خارجی در کشور را به شرکتهای غیردولتی و واجد شرایط که در ایران به ثبت رسیده باشند، از طریق فراخوان اعطاء کند.
بر همین اساس تمامی اشخاص حقوقی متقاضی دریافت مجوز میتوانند پس از مطالعه دقیق ضوابط و دستورالعمل فروش سیم‌کارت‌های تلفن همراه خارجی در کشور مصوب کمیسیون و شرایط مندرج در آن، مدارک مورد نیاز را تا پایان وقت اداری روز پنچشنبه اول اسفند ماه سال ۹۲ به رگولاتوری ارسال کنند.
از جمله مدارک مورد نیاز جهت صدور مجوز،‌ درخواست رسمی متقاضی جهت صدور مجوز، تصویر برابر با اصل شده کلیه صفحات اساسنامه شرکت و تصویر برابر با اصل شده روزنامه رسمی یا نامه سازمان ثبت اسناد است.
مبلغ اولیه حق‌الامتیاز صدور مجوز به مبلغ ۵۰ میلیون ریال نیز باید به حساب رگولاتوری واریز شود و ضمانت‌نامه بانکی جهت تضمین حسن انجام تعهدات به مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال قابل تمدید به دفعات بدون قید و شرط در طول مدت اعتبار مجوز و معتبر برای تمام طول مدت اعتبار مجوز نیز ارایه شود.
براساس این فراخوان، شرکت‌های متقاضی پس از کسب مجوز موظف به فروش سیم‌کارت‌های خارجی تلفن همراه در داخل کشور و ارائه خدمات پشتیبانی و اطلاع‌رسانی هستند.
همچنین فروش سیم‌کارت‌های شبکه‌های ماهوارهای جزو خدمات موضوع مجوز نبوده و فروش سیم‌کارت‌هایی که با استفاده از رومینگ، از طریق شبکه‌های ماهواره‌ای نظیر ثریا، اینمارست و … امکان ارائه سرویس دارند، ممنوع است.نظرات غیرفعال است.