کد خبر: 12489

علیرضا صیدی مدیرعامل مخابرات استان تهران شد

سینا: رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مخابرات استان تهران انتخاب شدند.
به گزارش آژانس خبری صنعت ارتباطات (سینا) از روابط عمومی شرکت مخابرات استان تهران، براساس تصمیمات هیات مدیره، علیرضا صیدی به سمت مدیرعاملی و علی بقایی به سمت رئیس هیئت مدیره و غلامرضا شیدایی با عنوان نایب رئیس شرکت مخابرات استان تهران  تعیین شدند.نظرات غیرفعال است.