کد خبر: 10962

علی حکیم‌جوادی رئیس کمیته ملی اطلاعات برای همه در یونسکو شد

سینا: علی حکیم‌جوادی معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران از سوی کمیته ملی اطلاعات برای همه کمیسیون ملی یونسکو در ایران، به سمت ریاست این کمیته منصوب شد.
به گزارش آژانس خبری صنعت ارتباطات (سینا) از سازمان فناوری اطلاعات ایران، ‌با توجه به اینکه مطابق آیین‌نامه‌های کمیته‌های ملی کمیسیون ملی یونسکو در ایران،‌ انتخاب رئیس کمیته بر عهده اعضای کمیته‌ها است، اعضای کمیته ملی “اطلاعات برای همه”، به اتفاق آراء علی حکیم جوادی را به ریاست این کمیته انتخاب کردند.نظرات غیرفعال است.