کد خبر: 11257

شماره های غیرفعال همراه اول سلب امتیاز می شوند

سینا: همراه اول سیم کارت های دائمی و اعتباری غیرفعال مشترکان شبکه خود را سلب امتیاز می کند.
به گزارش آژانس خبری صنعت ارتباطات (سینا)، همراه اول باتوجه به عدم تایید خرید رنج جدید از سوی سازمان تنظیم مقررات و در نتیجه محدودیت های نامبرینگ به عنوان راهکار کوتاه مدت تصمیم به بازیابی شماره های غیرفعال گرفته است.
شماره های غیرفعال خطوطی هستند که در وضعیت سلب امتیاز قرار دارند یا مشترکانی که ۱۲ ماه اعمال شارژ نداشته اند.
این طرح در دو گام انجام خواهد شد که گام اول آن تخلیه خطوط در وضعیت سلب امتیاز است بطوریکه در این گام ابتدا تمامی شماره هایی که در وضعیت سلب امتیاز قرار دارند تخلیه ولی در صورت مراجعه و شکایت مشترک طی یک ماه یعنی تا پایان روز ۱۵ دی ماه ۹۱ بازگرداندن شماره امکان پذیر خواهد بود.
گام دوم تخلیه شماره هایی است که ۱۲ ماه اعمال شارژ نداشته‏اند بطوریکه در این مرحله ابتدا به مشترکینی که ۱۲ ماه اعمال شارژ نداشته اند پیامک اخطار داده خواهد شد و مشترکینی که تمایل به حفظ شماره خود را دارند می توانند از دو طریق اعمال شارژ یا ارسال پیامک بدون متن به ۸۰۲۱ نسبت به حفظ شماره خود اقدام کنند.
شرکت ارتباطات سیار ایران، پس از اتمام مهلت اعلام شده، لیستی از مشترکین همراه اولی که تمایل به حفظ مالکیت نداشته اند، تهیه و به ترتیب اولویت قطع دوطرفه، قطع یکطرفه و فعال نسبت به واگذاری خطوط اقدام خواهد کرد.نظرات غیرفعال است.