کد خبر: 528

شرکت های داتک و لایزر برای ادامه فعالیت باید حق لایسنس وایمکس را پرداخت کنند

سینا: معاون صدور مجوز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: شرکت های داتک و لایزر درصورتی که بخواهند فعالیت خود را ادامه دهند باید حق الامتیاز پروانه وایمکس را پرداخت کنند.

لطف اله سبوحی در گفت و گو با آژانس خبری صنعت ارتباطات (سینا) افزود: مجوز عرضه وایمکس به شرکت های داتک و لایزر پیش از برگزاری مزایده وایمکس به آنها داده شده و تا اسفند ماه ۸۸ اعتبار دارد.

وی اظهار داشت: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی باید بر ادامه فعالیت و نحوه سرویس دهی این شرکت ها نظارت کرده و بررسی و تصمیم گیری کند.

یادآور می شود که دو شرکت داتک و لایزر در زمان دریافت مجوز PAP از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مجوز عرضه سرویس های وایمکس را نیز از این سازمان دریافت کردند.

این درحالی است که با برگزاری مزایده وایمکس تنها چهار شرکت مبین نت، ایرانسل، اسپادان و مجتمع رایانه دانش گلستان موفق شدند از سوی این سازمان با پرداخت حق الامتیاز پروانه، مجوز سرویس دهی دریافت کنند.نظرات غیرفعال است.