کد خبر: 11979

شرکت زیرساخت اوراق مشارکت می‌فروشد

سینا: فروش اوراق مشارکت شرکت ارتباطات زیرساخت از امروز، شنبه ۲۶ اسفند ماه سال ۹۱ آغاز شد.
به گزارش آژانس خبری صنعت ارتباطات (سینا)، اوراق مشارکت شرکت ارتباطات زیرساخت در شعب منتخب بانک ملی ایران به متقاضیان عرضه می‌شود.
نرخ سود علی‌الحساب این اوراق ۲۰ درصد و نرخ بازخرید قبل از سررسید آن تا یک سال پس از تاریخ انتشار ۱۸ درصد و پس از آن یعنی بیشتر از یک سال ۵/۱۹ درصد خواهد بود.
این اوراق چهار ساله، بی‌نام، قابل انتقال به غیر و معاف از مالیات بوده و بازخرید آن قبل از سررسید توسط بانک ملی ایران انجام می‌شود.نظرات غیرفعال است.