کد خبر: 11873

شرکت ارتباطات ثابت ایران تشکیل شد

سینا: شرکت ارتباطات ثابت ایران (سهامی خاص) از دیروز به طور رسمی ثبت و فعالیت خود را آغاز کرد.

به گزارش آژانس خبری صنعت ارتباطات (سینا) از روابط عمومی شرکت ارتباطات ثابت ایران, این شرکت که در زیر مجموعه شرکت مخابرات ایران قرار دارد، متولی ایجاد و بهره برداری و توسعه، نگهداری شبکه های ارتباطی در حوزه شبکه های غیر مادر مخابراتی و در چهارچوب اهداف و برنامه ها و اختیارات اساسنامه شرکت مخابرات ایران تشکیل شده است.

همچنین این شرکت طی آگهی تاسیس به شماره ۴۳۵۳۳۵ در ۱۴ بند وظایف خود را تعریف و در تاریخ ۸ اسفند ماه ۹۱ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به ثبت رسید.نظرات غیرفعال است.