کد خبر: 9353
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خبر داد:

شبکه ملی اطلاعات مشکل پهنای باند کشور را برطرف می‌کند

سینا: رضا تقی‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: ایجاد شبکه ملی اطلات مشلات بنیادی امنیت و پهنای باد کشور را برطرف خواهد کرد.
به گزارش آژانس خبری صنعت ارتباطات (سینا)، وی صبح امروز در ششمین همایش ملی تجارت و اقتصاد الکترونیکی افزود: همچنین میزان دسترسی شهروندان و بنگاه‌ها به خدمات ارتباطی، میزان امنیت در لایه دسترسی و کیفیت ارایه خدمات از نظر تداوم، پایداری و اطمینان از جمله مباحثی است که در زیر ساخت‌های ارتباطی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
تقی‌پور، دستیابی به خدمات ارتباطی به صورت پایدار و امن با پهنای باند مناسب را از موضوعات مهم توصیف کرد و اظهار داشت: برهمین اساس و به منظور تامین نیازها در حوزه خدمات الکترونیکی نظیر اقتصاد و تجارت الکترونیکی، شبکه ملی اطلاعات طراحی و در حال ایجاد است تا دو مشکل بنیادی امنیت و پهنای باند در این حوزه را بر طرف سازد.
وی افزود: برهمین اساس، به منظور مدیریت امنیت اطلاعات در داخل کشور در ابعاد مختلف، شبکه ملی اطلاعات طراحی شده است.
وزیر ارتباطات با اشاره به اهمیت تامین پهنای باند با ظرفیت مناسب برای ارایه خدمات الکترونیکی گفت: نباید برای مبادله اطلاعات داخلی هزینه بالاتری را بپردازیم و ناامنی را هم تحمل کنیم بلکه باید آن مقدار از اطلاعاتی که گردش آن در داخل است، از طریق شبکه ملی اطلاعات انجام شود.نظرات غیرفعال است.