کد خبر: 13710

شاخص‌های ارزیابی طرح‌های معماری سازمانی اعلام شدند

سینا: براساس بخشنامه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به تمامی دستگاه‌های اجرایی، بر لزوم اخذ گواهی تاییدیه از طرح‌های معماری سازمانی به منظور اطمینان از کیفیت و اثربخشی معماری تاکید شده است.
به گزارش آژانس خبری صنعت ارتباطات (سینا)، آماده‌سازی و برنامه‌زیزی، راهبری، چارچوب و متدولوژی، اسناد فنی معماری، نقشه راه پیاده‌سازی، هم‌راستایی، ارتباطات و آموزش و همکاری حمایت به عنوان شاخص‌های ارزیابی تعیین شده‌اند.
شاخص‌هایی که برای ارزیابی طرح‌های معماری سازمانی توسط آزمایشگاه تدوین شده ‌اند از سه چارچوب مرجع بین‌المللی NASCIO ، EACMM و EAMMF استخراج شده اند.
ویژگی کلیدی شاخص‌های ارزیابی توانمندی (بلوغ) معماری در این است که نه تنها کیفیت و جامعیت اسناد معماری تدوین شده را کنترل می‌کنند بلکه توانمندشدن سازمان دراثر انجام طرح (اثربخشی معماری) نیز مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.
مطابق با نقشه راه مدیریت موفق اجرای طرح‌‌های معماری سازمانی، سازمان‌ها ابتدا در کارگاه مدیریتی معماری به صورت کامل با این شاخص‌ها و چگونگی رعایت آنها آشنا می‌شوند تا در زمان مراجعه به آزمایشگاه برای اخذ گواهی تاییدیه (انتهای فاز طراحی معماری) با اطمینان از رعایت الزامات آزمایشگاه در مراحل معماری، بدون مشکل موفق به کسب گواهینامه تاییدیه آزمایشگاه شوند.
نتیجه فرایند ارزیابی آزمایشگاه، اولا اعلام امتیازات سازمان در هر شاخص و پارامتر جزئی است. در صورت کسب امتیاز قبولی ارائه گواهینامه (تاییدیه طرح معماری) به سازمان صورت می‌پذیرد و گزارش آن برای وزارت ارتباطات (سازمان فناوری اطلاعات) ارسال می‌شود.
در صورت عدم کسب امتیاز لازم در برخی شاخص‌ها، اصلاحات و اقدامات جبرانی به سازمان اعلام می‌شود تا با اصلاح نواقص، سازمان موفق به کسب گواهینامه شود.
دستاورد این گواهینامه برای سازمان اطمینان از موفقیت در تدوین طرح معماری به روش استاندارد است و نیز به صورت غیرمستقیم تاییدکننده کار تیم معماری (مشاور بیرونی و تیم داخلی سازمان) است. مهم تر از همه پیش نیازی برای شروع مرحله پیاده‌سازی معماری(برنامه اجرایی معماری) محسوب می‌شود.نظرات غیرفعال است.