کد خبر: 9113

سود هر سهم همراه اول ۷۴۰ تومان تعیین شد

سینا: مجمع عمومی شرکت ارتباطات سیار ایران امروز سود هر سهم همراه اول را ۷۴۰ تومان تعیین کرد.
به گزارش آژانس خبری صنعت ارتباطات (سینا)، هیات مدیره شرکت ارتباطات سیار ایران رقم ۷۰۰ تومانی را به ازای سود هر سهم پیشنهاد داده بود که در نهایت مجمع رقم ۷۴۰ تومان را تصویب کرد.
سود صاحبان حقیقی و حقوقی سهام همراه اول فردا، ۳۱ فروردین ماه از طریق شعب بانک ملت نیز توزیع خواهد شد.
از سوی دیگر، در این مجمع، حق ‌الجلسات اعضای هیات مدیره غیرموظف را ۳۰۰ هزار تومان به ازای هرجلسه و پاداش سالیانه آنها را مجموعا ۳۵۰ میلیون تومان تعیین کردند.
شرکت ارتباطات سیار ایران ۲۰۶ میلیارد تومان سرمایه شرکتی و ۲۰۰ میلیارد تومان سرمایه قانونی دارد که با تصویب هیات مدیره این شرکت ۹۰ درصد از سرمایه قانونی شرکت به عنوان سایر اندوخته‌ها اضافه شد.نظرات غیرفعال است.