کد خبر: 13588

سوء استفاده مخابرات شیراز از اطلاعات مشترکان ADSL اپراتورها

سینا: شرکت مخابرات استان فارس با در اختیار داشتن اطلاعات مشترکان جدید و قدیمی اپراتورهای ارایه‌دهنده خدمات اینترنت پرسرعت (PAP) از آنها به نفع کسب سهم بازار بیشتر برای خود بهره‌برداری می‌کند.
به گزارش آژانس خبری صنعت ارتباطات (سینا) از روابط عمومی شرکت شاتل، این شرکت مخابرات استانی به رغم اینکه انحصار سیم مسی برای ارایه سرویس ADSL را هم در اختیار دارد اما به تازگی رویه جدیدی را برای جذب مشترکان دیگر اپراتورهای ارایه‌دهنده خدمات اینترنت پرسرعت در پیش گرفته است.
شرکت مخابرات استان فارس در تماسی تلفنی با مشترکان اینترنت هر اپراتوری که قصد جمع‌آوری خط رانژه شده خود را دارد، پیشنهاد می‌دهد سرویس اینترنت خود را از مخابرات این استان دریافت کنند.
در صورتی که مشترکی قصد جمع‌آوری خط رانژه شده از اپراتور قبلی و برقراری آن روی سرویس اپراتور جدیدی را داشته باشد، شرکت مخابرات استان فارس به محض جمع‌آوری رانژه از شرکت اول و قبل از برقراری رانژه روی سیستم اپراتور جدید با وی تماس می‌گیرد.
در تماس تلفنی شرکت مخابرات فارس به متقاضیان برخورداری از اینترنت پرسرعت وعده داده می‌شود درصورتی که سرویس خود را از شرکت مخابرات دریافت کنند، در همان روز نسبت به راه‌اندازی اینترنت آنها اقدام می‌شود و می‌توانند از اینترنت مستقیم مخابرات بدون واسطه استفاده کنند.
این شرکت مخابرات استانی تنها راه چاره پیش روی مشترکان را فسخ قرارداد با اپراتور جدید و ثبت درخواست اینترنت از شرکت مخابرات عنوان می‌کند تا در کمترین زمان نسبت به برقراری سرویس آنها اقدام شود.
این اقدام ضدرقابتی شرکت مخابرات درحالی است که با در اختیار داشتن اطلاعات مشترکان و اپراتورها نسبت به سوءاستفاده از آنها برای جلب مشتری و کسب سهم بیشتر از بازار اینترنت کشور اقدام می‌کند.نظرات غیرفعال است.