کد خبر: 10513

سفره‌کام فرانسه تغییرات در مخابرات را کلید زد

سینا: پروژه تغییر و تحول شرکت مخابرات ایران امروز طی مراسمی در اصفهان کلید خورد.
به گزارش آژانس خبری صنعت ارتباطات (سینا) از شرکت مخابرات استان اصفهان، اجرای این پروژه با برگزاری اولین نشست آشنایی با طرح تغییر و تحول در اصفهان آغاز شد.
این نشست با حضور مدیر پروژه برنامه تغییر و تحول شرکت مخابرات ایران، تعدادی از کارشناسان شرکت سفره‌کام و مدیران و کارشناسان شرکت مخابرات استان اصفهان برگزار شد.
سپهری‌راد مدیر پروژه برنامه تغییر و تحول شرکت مخابرات ایران در این نشست با اشاره به برنامه‌های شرکت مخابرات برای توسعه و ارتقای شبکه‌ها و سرویس‌های مختلف آن گفت: طرح تغییر و تحول با هدف ارایه خدمات جدید به مردم سراسر کشور اجرا می‌شود.
وی با اشاره به اینکه این تغییر و تحول در ساختار شرکت مخابرات ایران و ۳۰ شرکت مخابرات استانی اجرا خواهد شد، افزود: ۳۲ پروژه برای این طرح در مدت ۱۸ ماه گذشته تدوین و تعریف شده است.
وی با بیان اینکه اجرای این طرح از شرکت مخابرات استان اصفهان آغاز خواهد شد، اظهار داشت: این استان به دلیل برخورداری ازظرفیت‌ها و پتانسیل بسیار در بخش مخابرات به عنوان اولین استان در اجرای پروژه تغییر و تحول انتخاب شده است.
سپهری‌راد با اشاره به اینکه طرح تغییر و تحول شرکت مخابرات ایران در سه مرحله اجرا می‌شود، تصریح کرد: اجرای بهینه این پروژه مستلزم همکاری و همراهی تمام نیروهای شرکت های مخابرات کشور است.
تعدادی از کارشناسان شرکت سفره‌کام فرانسه نیز در این نشست به سخنرانی درباره جزییات برنامه تغییر و تحول شرکت مخابرات ایران و چگونگی اجرای آن پرداختند.
این برنامه امروز عصر با برگزاری جلسات، سه جریان کاری روابط عمومی و شبکه کسب و کار پیگیری می‌شود.نظرات غیرفعال است.