کد خبر: 486
معاون سازمان گسترش و نوسازی صنایع خبر داد:

سازمان گسترش با اعطای تسهیلات به تولید داخلی تجهیزات مخابراتی کمک می کند

سینا: معاون توسعه صنایع پیشرفته سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با اشاره به اینکه بخشی از تجهیزات اپراتور سوم می تواند در داخل کشور تولید شود، گفت: سازمان گسترش می تواند در قالب اعطای تسهیلات به بخش خصوصی از تولید و توان داخل حمایت کند.sadeghzadeh
رمضانعلی صادق زاده در گفت و گو با آژانس خبری صنعت ارتباطات (سینا) افزود: سازمان گسترش و نوسازی صنایع می تواند مطابق اصل ۴۴ قانون اساسی در زمینه توسعه صنایع پیشرفته با بخش خصوصی مشارکت کند.
به گفته وی، این سازمان طبق قانون می تواند تا ۴۹ درصد سهامدار باشد زیرا صنایع پیشرفته صنایعی هستند که یا تامین منابع مالی آنان مشکل است و یا دارای ریسک بالایی سرمایه گذاری هستند.
صادق زاده افزود: قانون، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران را مکلف کرده است تا در زمینه صنایع پیشرفته با بخش خصوصی مشارکت کند و سه سال پس از بهره برداری از طرح، سهم خود را از طریق بورس واگذار کند.
صادق زاده تصریح کرد: این سازمان براساس همین قانون نیز برای تامین منابع مالی اپراتور سوم تلفن همراه کشور در قالب تشکیل یک کنسرسیوم اعلام آمادگی کرده است.نظرات غیرفعال است.