کد خبر: 11787

سازمان فناوری اطلاعات شناسه شی (OID) واگذار می‌کند

سینا: سازمان فناوری اطلاعات شناسه شی (OID) که یک روش کدگذاری استاندارد بین‌المللی برای تمایز اشیاء در فضای ارتباطات و فناوری اطلاعات است، واگذار می‌کند.

به گزارش آژانس خبری صنعت ارتباطات (سینا)، این شناسه با همکاری سازمان جهانی استاندارد (ISO) و اتحادیه جهانی ارتباطات دور (ITU) تعیین شده است و تجارت الکترونیک در کشور با تخصیص و استفاده از این شناسه، محقق می‌شود.

استاندارد OID شامل رشته ای از اعداد با طول نامحدود است که اعداد با نقطه از هم جدا می‌شوند و هر کدام از اعداد نیز دارای مفهوم مشخصی است و برای هر شئی به صورت یکتا تعریف می‌شود.

برای هر کشور از سوی سازمان ITU که به عنوان توزیع‌کننده سرشاخه OID است، یک شناسه در نظر گرفته شده است.

نحوه تخصیص این سرشاخه که برای کشور ایران ۲٫۱۶٫۳۶۴ بدین صورت است که بخش اول سرشاخه از سمت چپ (۲) نشان دهنده سازمان ITU است، بخش دوم سرشاخه (۱۶) نشانه کشور بودن است و بخش سوم سرشاخه (۳۶۴) نشان‌دهنده کد کشور ایران است.

این شناسه به گونه‌ای است که هر بخش آن از طریق نقطه (.) از هم جدا می‌شود و تعداد ارقام سه بخش اول شناسه شی که عبارتند از ۲٫۱۶٫۳۶۴، سرشاخه ثابت بوده و ارقام به کار رفته نیز ثابت هستند.

دستورالعمل اجرایی واگذاری سرشاخه شی OID نیز بدین صورت است که پس از دریافت درخواست و مدارک متقاضی، سازمان فناوری اطلاعات ایران بعد از بررسی آنها، نسبت به واگذاری سرشاخه اصلی مطابق با مصوبه شماره ۱۲۲ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات اقدام لازم را انجام خواهد داد.

درصورتیکه متقاضی واجد شرایط دریافت شناسه شی باشد سرشاخه شناسه شی به آن سازمان / شرکت تخصیص داده می‌شود و پس از تخصیص سرشاخه اصلی شناسه شی (OID) ، سازمان نسبت به صدور مجوز استفاده از شناسه شی اقدام می‌کند.

دارنده شناسه موظف به ثبت زیرشاخه‌های استفاده شده در وب سایت سازمان فناوری اطلاعات است و سازمان شناسه تخصیص داده شده را جهت ثبت در وب سایت مربوطه به سازمان فناوری اطلاعات اعلام می‌کند.نظرات غیرفعال است.