کد خبر: 8911
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات:

سازمان فضایی پهنای باند ایرانست ۲۱ را به صورت رقابتی بفروشد

سینا: کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه‌های شماره ۱۳۱ و ۱۳۲ خود در ۱۶ بهمن ماه سال ۹۰ مصوبه‌ای را برای انعطاف‌پذیری و امکان رقابت سازمان فضایی ایران در بازار ارایه خدمات پهنای باند ماهواره تصویب کرد.
به گزارش آژانس خبری صنعت ارتباطات (سینا)، به سازمان فضایی ایران برای یک سال از تاریخ ابلاغ این مصوبه اجازه داده شده با رعایت اصل عدم تبعیض و براساس مصلحت کشور و حساسیت رقابت با اپراتورهای خارجی در فروش پهنای باند ماهواره ایرانست ۲۱ انعطاف‌پذیر بوده و قیمت اجاره پهنای باند ماهواره‌ای را به صورت رقابتی تعیین کند.
براساس این مصوبه، در پایان یک سال پس از دریافت گزارش مقایسه‌ای با سایر اپراتورهای حاضر در منطقه‌، کمیسیون مجددا در این باره تصمیم‌گیری خواهد کرد.نظرات غیرفعال است.