کد خبر: 8940
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تصویب کرد:

سازمان جنگل‌ها ۴ میلیارد تومان برای کد خدماتی ۰۹۶۹۶ بپردازد

سینا: کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۱۳۲ خود در ۱۶ بهمن ماه ۹۰ استفاده قبلی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری وزارت جهاد کشاورزی از کد خدماتی ۱۲۰ و ۰۹۶۹۶ را بررسی کرد.
به گزارش آژانس خبری صنعت ارتباطات (سینا)، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات استفاده این سازمان از کد ۰۹۶۹۶ را منوط به پرداخت مبلغ پایه کد خدماتی طلایی مزایده‌ای برابر با ۴۰ میلیارد ریال توسط سازمان جنگل‌ها، مراتغ و آبخیزداری وزارت جهاد کشاورزی تصویب کرد.
همچنین مقرر شد در خصوص ادامه استفاده از کد خدماتی ۱۲۰، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بررسی مقایسه‌ای سایر کشورها، نتیجه را برای تصمیم‌گیری به کمیسیون گزارش کنند.نظرات غیرفعال است.