کد خبر: 8307

رگولاتوی فعالان یستی کشور را شناسایی می کند

سینا: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی فعالیت های پستی سراسر کشور را ساماندهی می کند.
به گزارش آژانس خبری صنعت ارتباطات (سینا)، به همین منظور براساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتبااطت نسبت به انتشار فراخوان شناسایی فعالیت های پستی اقدام کرده است.
تمامی شرکت ها و موسساتی که طبق مصوبه شماره یک جلسه ۱۲۶ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات فعالیت های پستی انجام می دهند تا ۳۰ بهمن ماه جاری فرصت دارند برای دریافت مجوز از رگولاتوری اقدام کنند.
مجوز ارایه شده از سوی سازمان تنظیم مقررات ارتباطات به این دسته از فعالان پستی یک ساله خواهد بود و چناچه شرکت ها و موسسات مشمول مصوبه مذکور نسبت به ارسال درخواست بررسی فعالیت به سازمان اقدام نکنند، براساس مقررات در خصوص آنها تصمیم گیری خواهد شد.
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات قصد دارد پس از شناسایی فعالان پستی در سراسر کشور نسبت به ایجاد اپراتورهای دوم و سوم پست در کشور اقدام کند.نظرات غیرفعال است.