کد خبر: 6347

رگولاتوری تعرفه جدید خطوط E1 را به شدت کاهش داد

سینا: کمسیسون تنظیم مقررات ارتباطات در پی درخواست شرکت مخابرات ایران در خطوط تعرفه واگذاری خطوط با ظرفیت دو مگابیت بر ثانیه E1 تعرفه جدید این خطوط را اعلام کرد.
به گزارش آژانس خبری صنعت ارتباطات (سینا)، طبق مصوبه این کمیسیون شرکت مخابرات ایران می‌تواند برای واگذاری هر لینک دو مگابیت بر ثانیه E1 حداکثر مبلع ۵۰۰ هزار تومان به عنوان هزینه اتصال، نصب و راه‌اندازی و ماهیانه حداکثر ۷۵ هزار تومان بابت هزینه‌ای نگهداری از بهره‌برداران دریافت کند.
باتوجه به واگذاری‌های قبلی خطوط E1 شرکت مخابرات ایران باید به ازای هر لینک E1 مبلغ ۵۰۰ هزار تومان هزینه اتصال، نصب و راه‌اندازی را از مبلغ ودیعه ۳ میلیون تومان بهره‌برداران کسر و الباقی را به آنان اعاده کند.
شرکت مخابرات ایران می‌تواند درخصوص البافی مبلغ ودیعه ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بهره‌برداران را بستانکار کند که در این صورت باید به ازای آن ۲ درصد در ماه یعنی مبلغ ۵۰ هزار تومان تا استهلاک کامل مبلغ مذکور به عنوان تخفیف برای هزینه نگهداری اعمال کند.
شرکت مخابرات ایران برای واگذاری امکانات مذکور مجاز به دریافت هیچ مبلغ دیگری تحت هر عنوانی نیست.
این درحالی است که شرکت مخابرات ایران در آخرین تغییراتی که در تعرفه این خطوط اعمال کرده بود، هزینه اتصال را از ۳ میلیون تومان به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان کاهش و هزینه نگهداری را نیز از ۲۵ هزار تومان ماهیانه به ۹۵ هزار تومان افزایش داده بود.نظرات غیرفعال است.