کد خبر: 13037

رگولاتوری آئین‌نامه واگذاری کدهای خدماتی را اصلاح کرد

سینا: کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تعریف فعالیت خدماتی آئین‌نامه واگذاری کدهای خدماتی را اصلاح و تصویب کرد.
به گزارش آژانس خبری صنعت ارتباطات (سینا)، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات درخواست شرکت‌های امداد خودرو برای استفاده از کد خدماتی با تعرفه فعالیت‌های خدماتی را بررسی و باتوحه به ضرورت ارایه خدمات عمومی امداد خودرو به مردم در جاده‌های سراسر کشور، تعریف فعالیت خدماتی آیین‌نامه واگذاری کدهای خدماتی مصوبه یکصد و دوازدهمین جلسه کمیسیون را اصلاح، تصویب و جایگزین تعریف فعالیت خدماتی در این مصوبه کرد.
بر اساس این مصوبه، فعالیت خدماتی، فعالیتی در جهت خدمت‌رسانی به مردم به طوریکه برای مشترک درآمد نداشته باشد و یا در صورت داشتن درآمد، خدمات ارایه شده در جهت امدادرسانی به عموم مردم در هر شرایط مکانی، زمانی و موضوعی بوده و جنبه فوریتی داشته باشد.
کمیسیون همچنین باتوجه به تعریف جدید، فعالیت شرکت امداد خودرو ایران و امداد سایپا را از نوع فعالیت خدماتی تعیین کرد و مقرر شد این شرکت‌ها هزینه‌های استفاده از کدهای خدماتی مورد استفاده را از تاریخ صدور مجوز باتوجه به تعرفه‌هایی تعیین شده برای فعالیت‌های خدماتی پرداخت کنند.نظرات غیرفعال است.