کد خبر: 11902

رشد ۱۴/۵ درصد دایری تلفن ثابت دراستان تهران پس از خصوصی‌سازی

سینا: پس از خصوصی‌سازی شرکت مخابرات ایران ۸۹۶ هزار شماره تلفن در استان تهران دایر شد که با احتساب شماره‌های مذکور دایری تلفن در این استان ۱۴/۵  درصد رشد یافته است.
به گزارش آژانس خبری صنعت ارتباطات (سینا) از روابط عمومی شرکت مخابرات استان تهران، هم اکنون ۷ میلیون و ۲۷۳ هزار شماره تلفن در استان تهران مشغول به کار است این در حالیست که در سال ۸۸ شش میلیون و ۳۷۶ هزار شماره تلفن در این استان مشغول به کار بوده است.
همچنین ضریب نفوذ تلفن ثابت در این استان از ۳۹/۴۴ درصد به ۰۹/۴۹ درصد رسید که این آمار بیانگر رشد ۱۱ درصد ضریب نفوذ استان تهران است.
بر اساس همین گزارش متراژ فیبر نوری از ۸ هزار کیلومتر به ۱۲ هزار و ۱۳۰ کیلومتر افزایش یافته که این میزان رشد ۵۴ درصد را به همراه داشته است.نظرات غیرفعال است.