کد خبر: 9843
عضو شورای سیاست‌گذاری همایش روز رسانه‌های اجتماعی:

رسانه‌های اجتماعی بستر ایجادکننده اطلاعات دو سویه در جوامع هستند

سینا: عضو شورای سیاستگذاری همایش روز رسانه های اجتماعی گفت: در بیشتر کشورها پدیده رسانه‌های اجتماعی به عنوان بستر ایجاد کننده اطلاعات عظیم و دوسویه میان کاربران است که در حوزه های علمی، تکنولوژیکی، فرهنگی و اجتماعی کاربرد دارد.
به گزارش آژانس خبری صنعت ارتباطات (سینا) از دبیرخانه این همایش، سید وحید عقیلی افزود: رسانه‌های اجتماعی مجموعه‌ای از فرصت‌ها و تهدیدها هستند .بنابراین باید در اینجا از سواد رسانه‌ای یاد کنیم. سواد رسانه‌ای است که می‌تواند به کمک کاربران این رسانه‌ها بیاید. در برخی کشورها که بحث آموزش سواد رسانه ای مطرح است کاربران می‌توانند جنبه‌های تهدیدآمیز و فرصت‌برانگیز این شبکه‌ها  را بهتر بشناسند و از فرصت‌هایش بیش از تهدید هایش سود ببرند.
رئیس دانشکده علوم انسانی واحد علوم تحقیقات همچنین درباره فلسفه برگزاری همایش‌ها گفت: فلسفه برگزاری همایش‌ها این است تا مسائل و معضلاتی که جامعه با آن درگیر است را شناسایی کند و در چارچوبی علمی به آنها بپردازد.
وی افزود: در همایش روز رسانه‌های اجتماعی نیز قرار است به مسائلی پرداخته شود که دغدغه آن در دانشگاه‌ها و سایر سطوح مطرح است. مثلا در حال حاضر یکی از مشکلات دانشجویان ما در مقاطع فوق لیسانس و دکترا انتخاب موضوع پایان نامه است. نسل جوان و دانشگاهی به تکنولوژی های جدید و این قبیل مسائل اهمیت می‌دهد. برگزاری چنین کنفرانس هایی می تواند مسیر را برای دانشجویان هموارتر کند.
وی خاطرنشان کرد: رسانه‌های اجتماعی می‌توانند در عرصه‌های ملی، قومی،مذهبی و علمی به تقویت اعتقادات و باورها بپردازند و فرصت‌هایی را فراهم کنند. بر این اساس یکی از ویژگی‌های این همایش این است که در آن قرار است به فرصت‌ها پرداخته شود.
عقیلی در خصوص نتایج همایش و بازتاب آن گفت: در محورهای همایش روز رسانه‌های اجتماعی به موضوعات قابل توجهی پرداخته شده است و بسیاری از جوان‌ها، سازمان‌ها و نهادها را مد نظر قرار داده است. نتایج کلی این همایش و درواقع  راهکارهای این همایش می‌تواند برای سازمان‌ها، نهادها، مجلس شورای اسلامی و وزارتخانه‌هایی مانند وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی قابل توجه باشد و مورد استفاده آنها قرار گیرد.نظرات غیرفعال است.