کد خبر: 10486

رایتل نقشه دیجیتال می‌خرد

سینا: شرکت خدمات ارتباطی رایتل در نظر دارد خرید نقشه‌های دیجیتال مورد نیاز خود را با برگزاری مناقصه‌ای از شرکت‌های داخلی واجد شرایط تهیه کند.
به گزارش آژانس خبری صنعت ارتباطات (سینا)، متقاضیان شرکت در این مناقصه می‌توانند با ارائه معرفی‌نامه و رسید واریز وجه خرید اسناد، در ساعات اداری، به دبیرخانه‌ کمیسیون معاملات رایتل واقع در تهران خیابان ولی‌عصر، بعد از تقاطع نیایش، خیابان ارمغان غربی، تقاطع مهرداد، پلاک ۸ ، طبقه هفتم، مراجعه و اسناد را دریافت کنند.
فروش اسناد این مناقصه از روز شنبه چهارم شهریور ماه آغاز می‌شود و به مدت ۷ روز کاری ادامه خواهد شد.
شرکت‌کنندگان در این مناقصه تا پایان وقت اداری روز ‌چهارشنبه ۲۹ شهریور ماه مهلت خواهند داشت تا پیشنهادات خود را ارایه دهند.
اسناد مناقصه خرید نقشه‌های دیجیتال از سوی رایتل به مبلغ ۵ میلیون ریال فروخته می‌شود و مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه یک میلیارد ریال است که می‌بایست صرفا به صورت ضمانتنامه بانکی به شرح مندرج در شرایط مناقصه باشد.
پاکات الف و ب این مناقصه ۳۰ شهریور ماه ۹۱ بازگشایی خواهد شد و شرکت خدمات ارتباطی رایتل در رد یا قبول کلیه پیشنهادها مختار بوده و در صورتیکه برنده‌ مناقصه، ظرف مدت اعلام شده، نسبت به عقد قرارداد اقدام نکند، سپرده وی به نفع شرکت ضبط خواهد شد.نظرات غیرفعال است.