کد خبر: 10480

رایتل مودم USB می‌خرد

سینا: شرکت خدمات ارتباطی رایتل در نظر دارد مودم USB موردنیاز خود را طی برگزاری مناقصه‌ای از شرکت‌های داخلی واجد شرایط تهیه کند.
به گزارش آژانس خبری صنعت ارتباطات (سینا)، متقاضیان شرکت در این مناقصه می‌توانند با ارائه معرفی‌نامه و رسید واریز وجه خرید اسناد، در ساعات اداری، به دبیرخانه‌ کمیسیون معاملات رایتل واقع در تهران خیابان ولی‌عصر، بعد از تقاطع نیایش، خیابان ارمغان غربی، تقاطع مهرداد، پلاک ۸ ، طبقه هفتم، مراجعه و اسناد را دریافت کنند.
فروش اسناد این مناقصه از روز ‌شنبه چهارم شهریور ماه جاری آغاز می‌شود و به مدت ۷ روز کاری ادامه خواهد داشت.
شرکت‌کنندگان ‌تا پایان وقت اداری روز ‌چهارشنبه ۲۸ شهریور ماه برای ارایه پیشنهادات خود مهلت دارند.
اسناد این مناقصه به مبلغ ۵ میلیوم ریال فروخته می‌شود و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه نیز یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال است که می‌بایست صرفا به صورت ضمانتنامه بانکی به شرح مندرج در شرایط مناقصه باشد.
پاکت‌های الف و ب این مناقصه روز پنج‌شنبه ۲۹ شهریور ماه گشوده خواهد شد و شرکت خدمات ارتباطی رایتل در رد یا قبول تمامی پیشنهادها مختار بوده و در صورتیکه برنده‌ مناقصه، ظرف مدت اعلام شده، نسبت به عقد قرارداد اقدام نکند، سپرده وی به نفع شرکت ضبط خواهد شد.نظرات غیرفعال است.