کد خبر: 9840
رئیس سازمان فناوری اطلاعات خبرداد:

راه‌اندازی آزمایشگاه سنجش و ارزیابی وب‌گاه‌ها

 سینا: رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با تاکید بر اهمیت برگزاری جشنواره ارزیابی وب‌گاه‌های حاکمیتی، از ساماندهی وب‌گاه‌ها و پرتال‌های دستگاه‌های اجرایی بر اساس استانداردهای بین‌المللی، در آزمایشگاه سنجش و ارزیابی وب‌گاه‌ها خبر داد.
به گزارش آژانس خبری صنعت ارتباطات (سینا) از واحد ارتباطات دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی، علی حکیم‌جوادی با اشاره به تدوین استانداردهای بومی و بین‌المللی برای وب‌گاه‌ها و پرتال‌های دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی تصریح کرد: این وب‌گاه‌ها باید خدمات و اطلاعات خود را بر اساس این استانداردها در اختیار مردم قرار دهند.
وی با اشاره به برگزاری سومین دوره از جشنواره ارزیابی وب‌گاه‌های حاکمیتی و لزوم روزآمدی و ارزیابی دقیق وب‌گاه‌ها بر اساس شاخص‌های تدوین شده ادامه داد: محتوا، شکل، سهولت دسترسی و امنیت از جمله شاخص‌هایی است که در ارزیابی وب‌گاه‌ها باید مورد توجه قرار گیرد؛ چرا که پرتال‌ها و درگاه‌ها پنجره ورود کاربران به خدمات الکترونیکی دستگاه‌ها است و براین اساس هر فردی برای دریافت خدمات از طریق این پرتال‌ها باید به لحاظ کیفیت، نوع سرویس و در دسترس بودن با مشکلی مواجه نشود.
وی گفت: همچنان برخی از سامانه‌ها و درگاه‌های دستگاه‌ها در کشور به مرحله استاندارد نرسیده‌اند و براین اساس برگزاری جشنواره ارزیابی وب‌گاه‌ها برای  سنجش خدمات و اطلاعات ارائه شده و اینکه حداقل استانداردها را رعایت می‌کند، بسیار ارزشمند خواهد بود.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تدوین شاخص‌های مورد ارزیابی را بر اساس شاخص‌های بومی و ملاحظات کشور عنوان کرد و افزود: سازمان فناوری اطلاعات ایران آزمایشگاهی را با همکاری دانشگاه تهران ایجاد کرده است تا تمامی وب‌گاه‌ها برای استانداردسازی و تست اینکه بر اساس چه شاخص‌هایی باید راه‌اندازی شوند، به این آزمایشگاه مراجعه کنند.
وی در پایان گفت: ایجاد وب‌گاه استاندارد، مطابق با استانداردهای روز دنیا یکی از شاخص‌های برنامه پنجم توسعه است که آزمایشگاه سنجش و ارزیابی وب‌گاه‌ها می‌تواند با سنجش کیفیت دسترسی و امنیت این هدف را برآورده کند؛ در نهایت در مراحل بعدی تمام تمامی دستگاه‌ها ملزم خواهند شد برای سنجش استانداردهای مدنظر به این آزمایشگاه مراجعه کنند.نظرات غیرفعال است.