کد خبر: 9881
رییس امور توسعه دولت الکترونیک معاونت رییس‌‌جمهور:

دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی بر اساس استانداردهای بومی ارزیابی می‌شوند

سینا: رییس امور توسعه دولت الکترونیک معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور با تاکید بر ساماندهی وب‌گاه‌های حاکمیتی برای ارائه خدمات بهتر به مردم، گفت: در سومین جشنواره ارزیابی وب‌گاه‌های حاکمیتی و دولتی این وب‌گاه‌ها بر اساس استانداردهای بومی مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.
به گزارش آژانس خبری صنعت ارتباطات (سینا) از واحد ارتباطات دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی، علی رضی با اشاره به اهمیت وب‌گاه‌ها و پرتال‌های دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی تصریح کرد: وب‌گاه‌ها نقاط ارتباطی مردم با دستگاه‌ها و دستگاه‌ها با دستگاه‌ها هستند و با توجه به توسعه دولت الکترونیکی و قوانین مرتبط با آن در کشور، خدمات الکترونیکی دستگاه‌ها که از طریق این وب‌گاه‌ها ارائه می‌شود در حال افزایش است؛ بر این اساس نیاز است که وب‌گاه‌ها به عنوان نقطه ارتباطی دستگاه‌های حاکمیتی با مردم از یک اصول مشخص و استاندارد برخوردار باشند تا مردم به راحتی بتوانند از خدمات استفاده کنند.
وی با بیان اینکه در یک سال گذشته معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور تمامی سعی خود را برای ارتقای امنیت پرتال و وب‌گاه‌ها و همچنین ارزیابی آن‌ها به‌ کار گرفته است، افزود: شرکت در جشنواره ملی فاوا در اردیبهشت امسال منتج به ارزیابی پرتال‌های استانی شد و هم اکنون نیز تلاش کرده‌ایم به صورت تخصصی‌تر با حضور و همکاری در جشنواره ارزیابی وب‌گاه‌های حاکمیتی، وب‌گاه‌ها مورد سنجش قرار بگیرند.
رییس امور توسعه دولت الکترونیک معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهوری ارزیابی وب‌گاه‌های دستگاه‌های اجرایی را در دستور کار این معاونت و با همکاری شورای عالی اطلاع رسانی عنوان کرد و گفت: این موضوع با جدیت دنبال می‌شود.
وی با اشاره به ارزیابی عملکرد سالانه دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی تصریح کرد: ساماندهی مناسب کلیه وب‌گاه‌های حاکمیتی و اجرایی به لحاظ محتوایی، کمی و کیفی صورت خواهد گرفت.
وی با اشاره به خروجی جشنواره ارزیابی وب‌گاه‌های حاکمیتی گفت: بر اساس دو دوره گذشته این جشنواره، شاخص‌هایی تعیین شد که در مقاطع مختلف بر اساس استانداردهای بومی عملکرد و محور توسعه دولت الکترونیک دستگاه‌ها را مورد ارزیابی قرار دهد.
این مقام مسئول، استانداردسازی ساختار درگاه‌های خدمات دولت الکترونیک را از نکات ضروری و مورد نیاز عنوان کرد که سبب می‌شود خدماتی که در این وب‌گاه‌های ارائه می‌شود با استاندارد بهتری، عملیاتی و کاربردی شود.نظرات غیرفعال است.