کد خبر: 4241

دریافت جزئیات حساب بانکی از طریق ایمیل بانک سامان ممکن شد

سینا: سرویس پست الکترونیکی برای دریافت جزئیات حساب بانکی ویژه مشتریان بانک سامان راه‌اندازی شد.
به گزارش آژانس خبری صنعت ارتباطات (سینا)، با استفاده از این سرویس مشتریان بانک سامان می‌توانند از امکانات و خدماتی اعم از اطلاع از موجودی سپرده، دریافت صورتحساب و انتقال وجه گروهی استفاده کنند.
تسهیل در روند پرداخت حقوق سازمان‌ها و شرکت‌ها از مزایای دیگر این سرویس بانک سامان است.
اشخاص حقوقی می‌توانند با  استفاده از امکانات انتقال وجه گروهی در سرویس ایمیل بانک و با ارسال ایمیل، بدون مراجعه به شعبه و در حداقل زمان ممکن و صرف کمترین هزینه نسبت به پرداخت حقوق کارکنان خود اقدام کنند.نظرات غیرفعال است.