کد خبر: 8493
مدیرعامل شرکت زیرساخت خبر داد:

جایزه ملی کیفیت ICT ابزاری برای افزایش رضایت مردم

سینا: جایزه ملی کیفیت ICT به عنوان ابزار تشویقی در راستای افزایش کیفیت خدمات دو لت الکترونیکی به مردم و ارتقاء رضایت مندی مشترکان است.
به گزارش آژانس خبری صنعت ارتباطات (سینا) از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، محمود خسروی، مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت و دبیر شورای سیاستگذاری جایزه ملی کیفیت ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: کیفیت و مدیریت از جمله عوامل اصلی توانمندی در رقابت های جهانی محسوب می شود که ارتقاءسطح کیفیت در خدمات دولت الکترونیک را به همراه دارد.
وی افزود: هدف از برگزاری این جایزه، ارتقاء کیفیت خدمات و محصولات این بخش مطابق با نیازهای ملی، منطقه ای و بین المللی است که این مهم از طریق به کارگیری مدل بومی کیفیت توسط تمامی سازمانهای دولتی و خصوصی فعال در این حوزه محقق می شود.
وی با بیان این مطلب که برگزاری این جایزه به تصویب شورای معاونان وزارت ارتباطات رسیده است تصریح کرد: مدل برگزاری این جایزه توسط کارشناسانی از بخش خصوصی و دولتی و با رویکرد نوآوری و یادگیری برمبنای رضایت مشتریان طراحی و نهایی شده است.
د خسروی خاطرنشان کرد: بر همین اساس، وزیر ارتباطات رییس شورا سیاست گذاری این جایزه است و ،رییس سازمان ملی استاندارد ایران،رئیس سازمان تنظیم مقررات و رییس هیات مدیره انجمن مدیریت کیفیت ایران ،به عنوان اعضای این شورا محسوب می شوند.
مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت با اشاره به فرایند ارزیابی جایزه ملی کیفیت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: سازمان های داوطلب با استفاده از این مدل به ارزیابی وضعیت خود پرداخته و در قالب فرایند خوداظهاری شرایط را جهت ارزیابی، ارزیابان مستقل در دبیرخانه جایزه فراهم می کنند.
وی با اشاره به این نکته که کمیته ارزیابی و آموزش جایزه ملی کیفیت ارتباطات و فناوری اطلاعات با هدف ارتقاء سطح دانش کاربردی مدل در سازمان های متقاضی و همچنین انجام ارزیابی های دقیق و بی طرفانه تشکیل شده است، تاکید کرد: برنامه ریزی و اجرای دوره های آموزشی موردنیاز مدل جایزه ملی کیفیت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای سازمان های متقاضی،طراحی و صحه گذاری دوره های آموزشی موردنیاز مدل جایزه، ارزیابی و انتخاب ارزیابان صاحب صلاحیت و اخلاق مدار، برنامه ریزی انجام ارزیابی ها و تشکیل تیم های ارزیابی مطابق برنامه اجرایی جایزه و ارایه نتایج ارزیابی به دبیرخانه و شورای سیاست گذاری جایزه از جمله مهم ترین مسئولیت های این کمیته محسوب می شود.نظرات غیرفعال است.