کد خبر: 11260

ثبت نام سیم کارت رایتل در هجدهمین نمایشگاه الکامپ

سینا: رایتل به مناسبت برگزاری هجدهمین نمایشگاه الکامپ تعداد محدودی سیم کارت اعتباری و دیتا به بازدیدکنندگان این نمایشگاه اهدا خواهد کرد.
به گزارش آژانس خبری صنعت ارتباطات (سینا)، متقاضیان برای دریافت این سیم کارت لازم است کلیه مراحل ثبت نام در سایت رایتل به نشانیwww.rightel.ir  را تکمیل کنند و در روزهای برگزاری نمایشگاه الکامپ با همراه داشتن اصل و کپی کارت ملی خود به غرفه رایتل مراجعه کنند.
متقاضیان در صورت نیاز به راهنمایی بیشتر می توانند با خدمات مشترکان رایتل به شماره ۰۲۱۲۹۲۰ تماس بگیرند.
شرایط ثبت نام و دریافت سیم کارت هدیه بدین ترتیب است که هر متقاضی تنها یک بار مجاز به ثبت نام و دریافت سیم کارت هدیه است و در صورتی که مشترکی قبلا سیم کارت هدیه دیتا یا اعتباری دریافت کرده باشد یا در این دوره برای هر یک از آنها ثبت نام کرده باشد، ثبت نام سیم کارت هدیه برای وی ممکن نخواهد بود.
سیم کارت صرفا در محل تعیین شده در نمایشگاه الکامپ به فرد ثبت نام کننده ارایه خواهد شد و تحویل سیم کارت فقط با ارایه اصل و کپی کارت ملی میسر خواهد بود.نظرات غیرفعال است.