کد خبر: 371

توقف ۲۳ روزه نماد اخابر

سینا: خرید و فروش نماد شرکت مخابرات ایران به مدت ۲۳ روز است که بر روی تابلوی بورس متوقف شده است.
به گزارش آژانس خبری صنعت ارتباطات (سینا)، نماد این شرکت به منظور تعدیل سود و ثبت صورتجلسه مجمع و ارایه آن به بورس از روز هفتم مرداد ماه بسته شده است.
درحالی که قرار است بلوک سهام شرکت مخابرات ایران ۱۸ شهریور ماه به خریداران آن در بورس عرضه شود اما هنوز نماد این شرکت گشوده نشده است.
آخرین معامله سهام این شرکت متعلق به هفتم مرداد ماه ۸۸ بود که هر سهم آن به قیمت ۱۶۰۱ ریال خرید و فروش شده است.
قیمت هر سهم از ۲۲ میلیارد و ۹۳۶ میلیون و ۸۲۹ هزار سهم مخابرات ۳۴۰ تومان تعیین شده که روز ۱۸ شهریور ماه در بورس عرضه خواهد شد.نظرات غیرفعال است.