کد خبر: 8208

توسعه ۴ مرکز مخابراتی استان تهران

سینا: عملیات کابل برگردان با هدف توسعه در مراکز مخابرات سیدالشهداء، شهید جعفری، شهید عاطف و قائم از تاریخ ۲۷ دی ماه آغاز می‌شود.
به گزارش آژانس خبری صنعت ارتباطات (سینا) از روابط عمومی شرکت مخابرات استان تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشترکین در مرکز مخابرات سیدالشهداء با پیش‌شماره‌های ۵۵۱۳، ۵۵۱۴، ۵۵۷۰ الی ۵۵۷۹ در محدوده خیابان‌های سیدکاظمی، امیرقی، سیدکاظمی، خوش و در مرکز مخابرات شهید جعفری با پیش‌شماره‌های ۲۲۴۰ الی ۲۲۴۳، ۲۲۱۷، ۲۲۱۸ در محدوده خیابان‌های سیدرضا اعجازی، کوچه های مهربخش، حامد، اکبری، علی حسینی و در مرکز مخابرات شهید عاطف با پیش‌شماره‌های ۷۷۷۰ الی ۷۷۷۴، ۷۷۲۹، ۷۷۸۶ الی ۷۷۸۸ در محدوده خیابان‌های ۱۸۲ غربی، ۱۸۶ غربی، اتوبان باقری، شهید آهنی آمینه و در مرکز مخابرات قائم (حسین آباد مهرشهر) با پیش‌شماره‌های ۳۳۰ الی ۳۳۲ در محدوده شهرک ولی عصر، ضلع جنوبی خیابان ۴ شرقی به مدت ۷۲ ساعت با اختلال همراه است.نظرات غیرفعال است.