کد خبر: 12333

توسعه ۴ مرکز مخابراتی استان تهران

سینا: عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابرات هجرت ، مالک اشتر، شهدای گمنام و شهیدان لطفی از ۲۱ اردیبهشت ماه آغاز می شود.

به گزارش آژانس خبری صنعت ارتباطات (سینا) از روابط عمومی شرکت مخابرات استان تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشترکین در مرکز مخابرات هجرت با پیش شماره های ۳۳۱۴، ۳۳۱۵، ۳۳۸۰ الی ۳۳۸۴، ۳۳۶۴،  ۳۳۶۵ در محدوده خیابان های شهید رضا باقریانی، وثیقی، ابوذر، بلوار نبرد و در مرکز مخابرات مالک اشتر با پیش شماره های ۶۶۳۵ الی ۶۶۳۸، ۶۶۸۳ الی ۶۶۸۹، ۶۶۶۷، ۶۶۱۹ در محدوده خیابانهای هاشمی، امام خمینی(ره)، خوش و قصرالدشت و در مرکز مخابرات شهدای گمنام با پیش شماره های ۷۷۰۴ الی ۷۷۰۸، ۷۷۳۶ الی ۷۷۳۸ در محدوده اتوبان شهید بابایی، خیابان ۱۹۶، بلوار پروین، استخر، سراج و در مرکز مخابرات شهیدان لطفی با پیش شماره های
۳۵۲۸، ۳۵۲۵ در محدوده جاده چالوس به مدت ۷۲ ساعت با اختلال همراه است.نظرات غیرفعال است.