کد خبر: 9510

توسعه ۲ مرکز مخابراتی استان تهران

سینا: عملیات کابل برگردان با هدف توسعه در مراکز مخابرات ملت، شهید نظری از تاریخ ۳۰ اردیبهشت ماه آغاز می‌شود.
به گزارش آژانس خبری صنعت ارتباطات (سینا) از روابط عمومی شرکت مخابرات استان تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشترکین در مرکز مخابرات ملت با پیش‌شماره‌های ۳۳۱۱، ۳۳۹۰ الی ۳۳۹۹ در محدوده خیابان ملت و در مرکز مخابرات شهید نظری با پیش‌شماره‌های ۷۷۵۴ الی ۷۷۵۹ در محدوده خیابان‌های عقدائی، دماوند، کوچه‌های محمودی و شعبانی حداکثر به مدت ۷۲ ساعت با اختلال همراه است.نظرات غیرفعال است.