کد خبر: 8075

توسعه ۱۰ مرکز مخابراتی استان تهران

سینا: عملیات کابل برگردان با هدف توسعه در مراکز مخابرات شهید مفتح، هجرت، سیدالشهداء (ع)، شهید قندی، شهید رمضانی، شهید اکبری، شهید نظری، شهید عاطف، شیخ فضل‌ا… نوری، شهید جعفری از تاریخ ۱۸ دی ماه آغاز می‌شود.
به گزارش آژانس خبری صنعت ارتباطات (سینا) از روابط عمومی شرکت مخابرات استان تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشترکین در مرکز مخابرات شهید مفتح با پیش‌شماره‌های ۲۲۸۴ الی ۲۲۸۹ در محدوده خیابان‌های شریعتی، شهید شواری، زمردکارد، قبادیان، نیام، زیبا، کاج، قبا، ظفر، صادقیان، احمدیه یکم، بن بست مریم و در مرکز مخابرات هجرت با پیش‌شماره‌های ۳۳۱۴، ۳۳۱۵، ۳۳۶۴، ۳۳۶۵، ۳۳۸۰ الی ۳۳۸۴ در محدوده ۳۵ متری قصر فیروزه، ۸ متری ۱۱، قائم، ۱۵ متری دوم و در مرکز مخابرات سیدالشهداء (ع) با پیش‌شماره‌های ۵۵۱۳، ۵۵۱۴، ۵۵۷۰ الی ۵۵۷۹ در محدوده خیابان‌های محبوب مجاز، خوش جنوبی، کوچه‌های امیرقلی، بهرامی و در مرکز مخابرات شهید قندی با پیش‌شماره‌های ۵۵۸۰، ۵۵۸۱، ۵۵۸۹، ۵۵۵۷، ۵۵۱۵، ۵۵۱۶، ۵۵۶۰ الی ۵۵۶۳ در محدوده میدان سیداسماعیل، خیابان شهید مصطفی خمینی، کوچه‌های چهل تن، غریبان و در مرکز مخابرات شهید رمضانی با پیش‌شماره‌های ۵۵۶۴ الی ۵۵۶۸ در محدوده بزرگراه جوانه، خیابان‌های زمزم، خوش سیما، شهید بزمه‌ای و در مرکز مخابرات شهید اکبری با پیش‌شماره‌های ۷۷۱۱، ۷۷۱۲، ۷۷۱۴، ۷۷۳۹، ۷۷۹۶، ۷۷۷۸، ۷۷۷۹، ۷۷۳۲ الی ۷۷۳۵، در محدوده خیابان‌های گودرزی، محمدی، کوچه‌های شهید مطهری، شمس و در مرکز مخابرات شهید نظری با پیش‌شماره‌های ۷۷۵۴ الی ۷۷۵۹ در محدوده خیابان‌های نورانیان، اجاره دار، نامجو، کوچه موثق و در مرکز مخابرات شهید عاطف با پیش‌شماره‌های ۷۷۲۹، ۷۷۷۰ الی ۷۷۷۴، ۷۷۸۶ الی ۷۷۸۸ در محدوده اتوبان باقری، خیابان‌های شهید رحیم آذری راد، ۱۸۶ غربی، شهید آهنی آمینه و در مرکز مخابرات شیخ فضل‌ا… نوری با پیش شماره های ۸۸۲۱، ۸۸۰۳ الی ۸۸۰۶، ۸۸۶۰ الی ۸۸۶۲ در محدوده خیابان‌های اسدآبادی، جهان آرا، ۲/۴۲ الی ۴۶ حداکثر به مدت ۷۲ ساعت با اختلال همراه است.
براساس همین گزارش با اجرای عملیات کابل برگردان، ارتباط دیتای مشترکین در مرکز مخابرات شهید جعفری از ساعت ۲۳ به مدت ۴ ساعت دچار اختلال می‌شود.نظرات غیرفعال است.