کد خبر: 9475

توسعه شبکه کابل در ۵ مرکز مخابراتی

سینا: عملیات کابل برگردان با هدف توسعه در مراکز مخابرات شهید جعفری، شهید تندگویان، پاسداران، ملت، سلمان فارسی از تاریخ ۲۵ اردیبهشت ماه آغاز می‌شود.
به گزارش آژانس خبری صنعت ارتباطات (سینا) از روابط عمومی شرکت مخابرات استان تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشترکین در مرکز مخابرات شهید جعفری با پیش‌شماره‌های ۲۲۱۷، ۲۲۱۸، ۲۲۴۰ الی ۲۲۴۳ در محدوده اعرابی، باغستان۴، باغستان ۸، باغستان سوم، یکم، ششم و در مرکز مخابرات شهید تندگویان با پیش‌شماره‌های ۲۲۳۰ الی ۲۲۳۳، ۲۲۵۰ الی ۲۲۵۳، ۲۶۳۰، ۲۶۳۱ در محدوده ملکی نسب، رضا سیف، یاس ۵ و در مرکز مخابرات پاسداران با پیش‌شماره‌های ۲۲۵۴ الی ۲۲۵۹، ۲۲۷۶ الی ۲۲۷۹ در محدوده پایدار فرد، گلستان‌های سوم، چهارم و در مرکز مخابرات ملت با پیش‌شماره‌های ۳۳۱۱، ۳۳۹۰ الی ۳۳۹۹ درمحدوده امین دربار حداکثر به مدت ۷۲ ساعت با اختلال همراه است.
براساس همین گزارش با اجرای عملیات کابل برگردان ارتباط دیتای مشترکین در مرکز مخابرات سلمان فارسی با پیش‌شماره ۲۲۱۲ از ساعت ۲ بامداد به مدت ۲ ساعت دچار اختلال می‌شود.نظرات غیرفعال است.