کد خبر: 12054

توسعه شبکه کابل در مرکز مخابرات شهید قندی

سینا: عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مرکز مخابرات شهید قندی از امروز ۲۱ فروردین ماه آغاز می‌شود.
به گزارش آژانس خبری صنعت ارتباطات (سینا) از روابط عمومی شرکت مخابرات استان تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشترکین در مرکز مخابرات شهید قندی با پیش‌شماره‌های ۵۵۶۹، ۵۵۵۷، ۵۵۵۸، ۵۵۸۰، ۵۵۸۱، ۵۵۸۹، ۵۵۶۰ الی ۵۵۶۳ در محدوده مرکز مخابرات حداکثر به مدت ۷۲ ساعت با اختلال همراه است.نظرات غیرفعال است.