- سینا - http://cina.ir -

توسعه شبکه کابل در مرکز مخابرات شهید آل اسحاق

سینا: عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مرکز مخابرات شهید آل اسحاق از ۱۸ خرداد ماه آغاز می‌شود.
به گزارش آژانس خبری صنعت ارتباطات (سینا) از روابط عمومی شرکت مخابرات استان تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشترکین در مرکز مخابرات شهید آل اسحاق با پیش‌شماره‌های ۷۷۰۰، ۷۷۳۰، ۷۷۳۱ در محدوده خیابان‌های پیام ۵، گلریز ۲، بلوار معراج، پیام هفتم و خرم به مدت ۷۲ ساعت با اختلال همراه است.