کد خبر: 11022
معاون سازمان تنظيم مقررات ارتباطات:

توزیع پهنای باند میان اپراتورها عادلانه نیست

سینا: معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بر تغییر رویکرد گولاتوری نسبت به خدمت باند پهن تاکید کرد.

به گزارش آژانس خبری صنعت ارتباطات (سینا)، لطف‌ا… سبوحی در همایش خدمات باند وسیع: از سیاست‌گذاری تا اجرا گفت: شبکه‌های باند پهن موبایل می‌توانند در حوزه فنوری‌های جدید از جمله تخصیص باند فرکانسی، همگرایی شبکه‌ها و خدمات، اندازه بازار، طرح تجارت و شرایط رقابت، تولید محتوا به موازات توسعه شبکه، هماهنگی با نهادهای ذیربط، تامین منابع فراهم‌کنندگان شبکه و فراهم کنندگان خدمات تولیدکنندگان مورد استفاده قرار بگیرند.

معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به اینکه توزیع پهنای باند میان اپراتورها در حال حاضر عادلانه نیست بر لزوم توجه به این موضوع تاکید کرد.نظرات غیرفعال است.